เปิดรับสมัครแล้ว!!! ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ไม่ต้องมีวุฒิครู เงินเดือน 18,000 บาท

 ด่วน! เปิดสอบพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ทางการศึกษา) เงินเดือน 18,000 บาท ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสร...


 ด่วน! เปิดสอบพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ทางการศึกษา) เงินเดือน 18,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จังประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง อัตราว่าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) บุคคลทั่วไปต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

2) บุคคลที่เป็นลูกจ้างของสำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาที่ระบุตามข้อ 1) แต่ได้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน
การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
96 หมู่.6 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ที่มา http://www.doodiza.com/news4308.html

You Might Also Like

0 comments

Flickr Images

Close
Advertiser
loading...